به گزارش «نود اقتصادی»، هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور اظهار داشت: معیشت و امنیت شغلی کارگری از اهمیت بسیاری برخوردار است. در کل کشور بیش از ۵۰ درصد جمعیت را خانواده کارگران تشکیل می‌دهند. 

وی بیان کرد: قراردادهای موقت باعث شده است این قشر امنیت شغلی نداشته باشد و سالهاست که درعرصه اجتماعی و شغلی کارگران اتفاقی نیفتاده است.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور گفت: وقتی کارگری بعد از ۱۵ سال سابقه، سه ماه به سه ماه با او قرارداد می‌بندند امنیت شغلی ندارد و هر زمان که میل کارفرما باشد آن کارگر کار خود را از دست می‌دهد و چنین کارگری هیچ گاه نمی‌تواند برای خود زندگی بسازد و باید با حداقل دستمزد زندگی را ادامه بدهد و پس اندازی نداشته باشد.

هادی ابوی افزود: امیدی به زندگی برای کارگران صفر است. وضعیت معیشت امروز کارگران با هزینه های بالای مسکن و اقلام خوراکی بسیار دردناک است. تحریم شویم یا کرونا بیاید اولین قربانی، کارگران هستند.

وی بیان کرد: در حوزه خدمات خیلی از این کارگران بیمه نیستند و وضعیت آنها بستگی به امرار معاش صاحب اصلی مغازه و بنگاه دارد.