به گزارش «نود اقتصادی» پس از اعلام قیمت مسکن معامله شده در تهران از سوی بانک مرکزی، این‌بار مرکز آمار ایران شاخص و متوسط قیمت آپارتمان­‌های مسکونی مناطق ٢٢ گانه شهر تهران در خردادماه ١٤٠١ را اعلام کرد.

طبق آماری که بانک مرکزی اعلام کرده بود، متوسط قیمت مسکن در شهر تهران طی خردادماه متری حدود ۳۹ میلیون و ۴۱۴ هزار تومان بود اما در گزارش مرکز آمار این رقم با افزایش نزدیک به ۲ میلیون تومانی به ۴۱ میلیون و ۴۰۹ هزار تومان رسیده است. این رقم در سطح مناطق نیز بین ۷۰۰ هزار تومان تا ۴ میلیون تومان اختلاف دارد.

قابل ذکر است مرکز آمار ایران در پاسخ این تناقض گفته است، جهت محاسبه درصد تغییرات قیمت واحدهای مسکونی؛ شاخص قیمت نسبت به متوسط قیمت، تغییرات قیمت­‌ها را بهتر نشان می‌­دهد. زیرا مشخصات و کیفیت واحدهای فروش رفته در دوره‌­های مختلف در محاسبه متوسط قیمت قابل شناسایی نمی‌باشند.

به عنوان مثال، تعداد واحدهای فروش رفته نوساز در یک دوره امکان دارد بسیار بیشتر از دوره قبل باشد که در این حالت متوسط قیمت دو دوره متوالی با یکدیگر قابل مقایسه نخواهند بود.

مرکز آمار درنهایت می‌گوید شاخص قیمت محاسبه شده به روش هدانیک این مشکل را برطرف می‌کند و اثر تغییرات کیفیت در طول دوره‌های مختلف را از بین می‌برد