به گزارش «نود اقتصادی» در دوماهه سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تن محصولات فولادی در کشور تولید شده که نسبت به تولید مدت مشابه سال ۱۴۰۰ رشد ۶ درصدی را نشان می‌دهد.

طی این مدت نزدیک به ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تن فولاد میانی و ۶ میلیون و ۵۳۷ هزار تن نیز آهن اسفنجی تولید شده که به ترتیب رشد ۵ و ۱۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ داشته‌اند.