به گزارش «نود اقتصادی» براساس گزارش مرکز آمار ایران، میانگین قیمت یک مترمربع خانه کلنگی یا زمین مسکونی تا پایان پاییز ۱۴۰۰ به ۴۹ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان رسیده است.

گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد حداکثر قیمت یک مترمربع زمین مسکونی تا پاییز ۱۴۰۰ در مناطق یک و دو تهران معامله شده که رقم آن بیش از ۲۴۰ میلیون تومان بوده است.