به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی ایران، ۴ گروه ذینفع در بانک آینده درمجموع بیش از ۷۶ هزار میلیارد تومان به این بانک بدهکارند. 

 گروه ایران‌مال با ۶۰ هزار و ۸۷۱ میلیارد تومان و گروه ارزش‌آفرینان آینده با ۱۳ هزار و ۶۴۳ میلیارد تومان، دو زیرمجموعه بانک هستند که درمجموع آخرین مانده بدهی آنها به ۷۴ هزار و ۵۱۴ میلیارد تومان می‌رسد.