به گزارش «نود اقتصادی» یکی از هزینه‌های ساخت‌وساز، هزینه‌های مربوط به طراحی و نظارت بر ساختمان است.

بررسی تنها بخشی از این هزینه‌ها که در جدول آمده نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ این تعرفه‌ها رشد ۱۲۲ درصدی داشته است.