به گزارش «نود اقتصادی» براساس صورت مالی بانک آینده، این بانک در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۷ هزار و ۷۸۱ میلیارد تومان سود به سپرده‌های بانکی پرداخت کرده است. 

همچنین بانک آینده ۲۳ هزار و ۸۴۵ میلیارد تومان نیز از محل تسهیلات اعطایی و سپرده‌گذاری و اوراق بدهی درآمد داشته است. به عبارتی، این بانک طی سال گذشته با ۲۳ هزار و ۹۳۶ میلیارد تومان زیان از محل کسری سود پرداختی و دریافتی مواجه شده است.
خبرنگار: علی رسولی