به گزارش «نود اقتصادی» طبق صورت مالی شرکت مخابرات، این گروه در سال گذشته نزدیک به ۶۹۳ میلیارد تومان برای تبلیغات و اطلاع‌رسانی هزینه کرده است. رقمی که اگر آن را بر قیمت حدودا ۲۰۰ میلیون تومانی پراید ۱۱۱ تقسیم کنیم به عدد ۳۴۶۳ می‌رسیم. به عبارتی با هزینه تبلیغات شرکت مخابرات می‌توان ۳۴۶۳ پراید مدل ۱۱۱ خرید.