بعد از از دسترس خارج شدن صفحه اول «نود اقتصادی» با بیش ۱۸۰ هزار مخاطب در فروردین ماه ۱۴۰۰، متاسفانه صفحه دوم هم با ۱۸ هزار مخاطب از هفته گذشته به دلیل نامعلومی از دسترس خارج شده است.

ناگزیریم تا برای ارتباط با شما مخاطبین عزیز در همه بسترهای فضای مجازی صفحه جدیدی را به آدرس 90eghtesadi.official راه اندازی کنیم.

با فالو کردن صفحه جدید «نود اقتصادی» در اینستاگرام در جریان مهمترین تحولات اقتصادی کشور قرار بگیرید. 

نود اقتصادی" />