به گزارش «نود اقتصادی» شرکت واسپاری توسعه‌گستر برنا از زیرمجموعه‌های شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا بوده که هر دو از زیرمجموعه‌ها و شرکت‌های گروه سایپا هستند.

در صورت مالی شرکت واسپاری توسعه‌گستر برنا آمده است در سال ۱۳۹۶ طی فرایند افزایش سرمایه، ۵۰ واحد مسکونی واقع در مجتمع مسکونی بعثت خیابان خاوران تهران از دیگر شرکت گروه یعنی سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا به این شرکت واگذار شده است. شرکت واسپاری توسعه‌گستر برنا در صورت مالی خود توضیح داده که تاکنون ۲۳ فقره از این املاک را به فروش رسانده است. 

قابل ذکر است به دلیل نبود سازوکارهای مالیاتی، درحال حاضر ۷۵ درصد از تقاضاهای بازار مسکن کشور مربوط به تقاضاهای سرمایه‌گذاری است. درحالی‌که این مقدار در دهه ۱۳۶۰ تنها ۲۰ درصد بوده و ۸۰ درصد از تقاضاها مربوط به تقاضاهای مصرفی بوده است.