به گزارش «نود اقتصادی»، بهادری جهرمی، سخنگوی دولت ظهار داشت: دیروز دومین استعفای عبدالملکی مورد پذیرش رئیس‌جمهور قرار گرفت. او از دولت جدا نخواهد شد.  آقای عبدالملکی از این به بعد به عنوان مشاور رئیس جمهور با دولت همکاری خواهد کرد.

وی بیان کرد: آقای زاهدی وفا به عنوان سرپرست وزارت کار مشغول به کار شد. از خدمات مجاهدانه آقای عبدالملکی تشکر می کنیم.