داریوش ابوحمزه معاون رفاه اجتماعی وزیر کار در گفت‌وگو با «نود اقتصادی» بیان کرد: یارانه هیچکس بخاطر گردش حساب بالا در یک سال قطع نمی‌شود. دهک‌بندی ما اصلا خطای بالایی ندارد و دقت زیادی دارد. به کارپردازان و تولیدکنندگان زمانی را فرصت می‌دهیم حساب شخصی خودشان را از حساب تجاری جدا کنند.

خبرنگار: سعید علی‌مراد‌زاده