داریوش ابوحمزه معاون رفاه اجتماعی وزیر کار در گفت‌وگو با «نود اقتصادی» اظهار داشت: هیچ کس نباید از حساب شخصی خودش برای کارهای تجاری یا تولیدی استفاده کند یا حساب شخصی خودش را در اختیار فرد دیگری بگذارد، یارانه افراد زیادی به همین دلیل قطع شده است. تولیدکنندگان و کارفرمایان باید برای شرکت خود یک حساب تجاری تاسیس کنند.