داریوش ابوحمزه معاون رفاه اجتماعی وزیر کار در گفت‌وگو با «نود اقتصادی» اظهار داشت: علت حذف یارانه را با جزئیات به تمام شهروندان اعلام خواهیم کرد. به کسانی که یارانه‌شان قطع شده فرصت می‌دهیم ایرادات اموالشان را رفع کنند و بعد دوباره دهک‌ها را به روز خواهیم کرد. دهک یک مفهوم نسبی است اما کسانی که در دهک دهم هستند نسبت به بقیه متمول‌ترند هرچند سفره‌شان کوچک شد باشد.