داریوش ابوحمزه معاون رفاه اجتماعی وزیر کار در گفت‌وگو با «نود اقتصادی» بیان کرد: به طور قطع می‌گویم املاک مبنای دهک‌بندی پرداخت یارانه قرار نگرفته‌اند. در مرکز تماس، محض اطلاع مردم گفته می‌شود شما چند ملک دارید. خیلی از افراد املاک خودشان را قولنامه‌ای معامله می‌کنند و اگر می‌خواستیم ملک را مبنای دهک‌بندی قرار دهیم حقوق افراد زیادی ضایع می‌شد. افراد کمی در جامعه هستند که تعداد خیلی زیادی ملک دارند، بخاطر همین ملک را مبنای دهک‌بندی قرار ندادیم. وقتی املاک را مبنای دهک‌بندی قرار ندادیم ممکن است افراد کمی از این مسئله منتفع شوند ولی افراد زیادی به ناحق از دریافت یارانه محروم نشده‌اند.