به گزارش «نود اقتصادی» براساس یک پیش‌بینی که در سازمان تامین اجتماعی انجام شده، با ادامه روند فعلی همسان‌سازی حقوق‌ها و حجم بالای بدهی دولت و همچنین عدم اصلاحات ساختاری در صندوق، کسری نقدینگی تامین اجتماعی تا پایان سال ۱۴۰۵ به بیش از ۳۹۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.