به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای اعلام شده از سوی  شرکت بازرگانی دولتی ایران، خرید گندم  از استان خوزستان تا اوایل خرداد سال جاری درمجموع به یک میلیون و ۳۲۰ هزار تن رسیده که نسبت به کل خرید تضمینی سال ۱۴۰۰ در این استان رشد نزدیک به ۱۲ درصدی را نشان می‌دهد. 

همچنین خرید سال جاری گندم از خوزستان از میزان خرید سال ۱۳۹۹ در این استان نیز بیشتر بوده است.

قابل ذکر است تا اوایل شهریور برداشت گندم و خرید تضمینی آن در کل مناطق کشور به اتمام خواهد رسید. به نظر می‌رسد اگر حوادث طبیعی منجر به خسارت گسترده رخ ندهد؛ امسال کمتر از دو سال گذشته کشور به واردات گندم نیازمند خواهد بود.

 

خبرنگار: صادق قدک