به گزارش «نود اقتصادی» مقایسه آمارهای گمرک ایران با آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد میزان واردات کشور عمان از حدود ۲۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸ به ۳۴ میلیارد دلار تا ۲۰۱۳ رسیده اما تا پایان سال ۲۰۲۱ این مقدار به حدود ۱۸ میلیارد دلار برگشته است.

همچنین میزان صادرات غیرنفتی ایران به عمان از حدود ۷۱ تا ۷۷ میلیون دلار در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ به ۷۰۰ میلیون دلار تا پایان سال ۲۰۲۱ رسیده است. به عبارتی سهم کالاهای ایرانی در بازار عمان طی ۱۴ سال اخیر از حدود نیم درصد به حدود ۴ درصد رسیده است. 

قابل ذکر است سهم نزدیک به ۴ درصدی کالاهای ایرانی در بازار عمان درحالی است که کالاهای چینی با سهم ۱۸ درصد از کل واردات عمان در رتبه اول قرار دارند.

کالاهای هندی با سهم ۱۴ درصدی در رتبه دوم، برزیل با سهم ۹ درصدی سوم، آمریکا با سهم ۸ درصدی چهارم، ژاپن با سهم ۷ درصدی پنجم، عربستان سعوی با سهم ۵ درصدی ششم و کالاهای آلمانی با سهم ۴ درصدی هفتم هستند. به عبارتی، این آمارها ایران را در رتبه هشتم واردات عمان قرار می‌دهد.