به گزارش «نود اقتصادی»، علیرضا حائری، عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی اظهار داشت: موجب تاسف است واحدهایی که خوراک و مواد اولیه‌شان داخلی است و از انواع و اقسام یارانه‌ها و انرژی ارزان برخوردار می‌شوند، واحدهای پایین‌دست را در تامین مواد اولیه با چالش مواجه می‌کنند.

وی بیان کرد: پتروشیمی‌ها به‌اندازه نیاز صنایع مواد اولیه در بورس عرضه نمی‌کنند؛ بر این اساس با عرضه قطره‌چکانی و کمتر از مصرف، رقابت ایجاد می‌شود. درنتیجه عرضه کم منجر به افزایش قیمت می‌شود و درنهایت با توجه به کمبود نقدینگی در واحدهای تولید، واسطه‌های به‌ظاهر تولیدکننده کالا را می‌خرند و به‌صورت چندماهه با سود به واحدهای صنعتی می‌فروشند.