به گزارش «نود اقتصادی» براساس گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۰ تورم تولیدکننده بخش خدمات ۴۶/۹ درصد بوده است. در این بخش تورم تولیدکننده فعالیت‌های مربوط به تامین جا و غذا با ۸۴/۳ درصد، بالاترین مقدار را داشته است.

پس از آن، فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبان با ۶۴/۸ درصد در رتبه دوم، فعالیت‌های مربوط به تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت با ۶۰ درصد سوم، فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی با ۵۷/۹ درصد در رتبه چهارم و حمل‌ونقل و انبارداری با ۵۱/۹ درصد در رتبه پنجم قرار داشته است.