به گزارش «نود اقتصادی» براساس صورت مالی گروه سایپا، شرکت سرمایه‌گذاری ساربان سرمایه ایرانیان از زیرمجموعه‌های این گروه (زیرمجموعه گروه صنعتی رنا) در نیمه نخست سال گذشته درمجموع ۳۱۵ میلیون تومان درآمد عملیاتی داشته که حدود ۱۹۷ میلیون تومان از آن جزء هزینه‌های عملیاتی و ۱۱۸ میلیون تومان نیز سود خالص شرکت بوده است.

قابل ذکر است اگر حقوق مدیران سایپا حدود ۳۵ میلیون تومان باشد (ظاهرا در اغلب شرکت‌ها همین حول و حوش است)، درآمد این شرکت سرمایه‌گذاری گروه سایپا فقط کفاف ۳ ماه حقوق ۱ مدیر این گروه را می‌تواند تامین کند.

بر این اساس کارشناسان می‌گویند خودروسازان نه تنها در تولید خودرو، بلکه در سرمایه‌گذاری راه اشتباهی را می‌روند که سرانجام آن شکست بوده و هزینه آن باید از جیب مردم ایران تامین گردد.