به گزارش «نود اقتصادی»، مهدی صادقی شاهدانی، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق اظهار داشت: اختصاص ارز دولتی به جایی که مد نظر دولت بود اصابت نمی‌کرد. بنا بر این بود که اگر ما با آن ارز، گندم می‌خریم، در نهایت در اختیار مصرف کننده قرار بگیرد اما متاسفانه شاهد بودیم ارز تخصیصی و در واقع بخشی از خرید انجام شده به وسیله قاچاق از کشور خارج می‌شود.

وی بیان کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی شرایط خوبی نداشت باید برای آن اقدام می‌کردیم و لازم بود حذف یارانه مستلزم حفظ قدرت خرید جامعه باشد؛ می‌دانستیم که اختصاص ارز کارایی لازم را نداشت اما ضرورت دارد تلاش کنیم به طور ناگهانی قدرت خرید جامعه را کاهش ندهیم و جبرانی برای کاهش ارز ۴۲۰۰ تومانی با نظارت و مکانیزم‌های جبرانی، اندیشیده و بر آن تمرکز داشته باشیم.