سید علی شریعت عضو اتاق بازرگانی و تولید کننده آرد در گفتگو با «نود اقتصادی» در واکنش به افزایش قیمت آرد صنایع اظهار کرد: کشور ما آنقدر ناتوان نیست که از مقابل چشمان دستگاه‌های نظارتی به راحتی قاچاق آرد انجام شود.

وی بیان کرد: می‌شد افزایش قیمت آرد صنایع را طوری مدیریت کرد که فشار کمتری به مردم وارد شود، همین قیمت ۱۲ هزار تومان هم رقم بالایی است و در هر استان هم بنا بر تشخیص مدیرکل غله هر استان این نرخ‌ها بالاتر هم می‌رود. 

شریعت افزود: این رویه یک بلبشو درست کرده که نه حقوق تولید کنندگان در آن رعایت می شود و نه حقوق مردم. حدود ۸ سال بود که نه در قیمت آرد نوع یک و نه در قیمت آرد نوع دو (صنعتی) افزایش قیمت نداشتیم و دولت هم به ما یارانه می‌داد. یارانه را قطع کردند به دلیل این که می‌خواستند سبوس ارسالی به کارخانجات را به نرخ شناور عرضه کنند. 

عضو اتاق بازرگانی و تولید کننده آرد  گفت: این طرح هم اجرایی نشد و از قبل عید قرار بود دوباره به ما یارانه بدهند که هنوز هم به ما یارانه نداده‌اند. تولید تنها آردی که ۵ درصد سود داشت متعلق به صنف و صنعت بود که با این وضعیت با تحمل تنی ۴۰۰ هزار تومان زیان تولید می‌کنم که با توجه به افزایش ۵۷ درصد دستمزد برایمان صرفه ندارد. با این وضعیت کارخانجات آرد با مشکلات جدی رو به رو می‌‌شوند.