یکی از نمایندگان اسبق مجلس که به سلطان مجوز فروشی در صنعت پتروشیمی شهرت داشت و «نود اقتصادی» در روزهای اخیر اخباری در مورد تخلفات وی منتشر کرده بود برکنار شد

برخورد با این فرد به عنوان یکی از پیچیده ترین پرونده های فساد اقتصادی در حال کلید خوردن است. این فرد قبلا مدعی شده که توانایی خریدن همه مدیران مربوط به حوزه خودش را دارد و هیچ کس نمی‌تواند در برابر او مقاومت کند.

حالا بعد از انتشار اخبار تخلفات وی در «نود اقتصادی» به دنبال ایجاد جوسازی و فضای قومیتی در سطح شهر مسجد سلیمان است و می‌خواهد از این طریق جلوی برکناری خودش را بگیرد. از جمله این تحریکات هم اعتصاب امروز کامیونداران منطقه است! 

این نماینده اسبق با استفاده از این مجوزها شرکت‌های متعددی را تاسیس کرده که منافع آن در ظاهر به کام مردم مسجد سلیمان بوده ولی در باطن به نام او و شرکا و اعضای خانواده‌اش بوده است.

جالب اینجاست که این فرد تلاش دارد خود را بعنوان نماینده افکار عمومی مردم مسجد سلیمان جا بیندازد.