به گزارش «نود اقتصادی» حجم صادرات پسته ایران در سال ۱۴۰۰ به ۱۳۳ هزار تن رسید که نسبت به حجم ۲۰۳ هزار تنی سال ۱۳۹۹ کاهش ۳۴ درصدی دارد. اما این مقدار صادرات با وجود کاهش ۳۴ درصدی بالاتر از صادرات سال‌های ۹۶ تا ۹۸ و نزدیک به میزان صادرات سال ۹۵ است.