به گزارش «نود اقتصادی»، معاون سیاسی اسبق صداوسیما و رئیس‌کل سابق بانک مرکزی در توئیتی درباره نحوه تسویه تنخواه دولت از بانک مرکزی، موضوعی را مورد انتقاد قرار داده که در گذشته خودش به آن عمل کرده است. 

همتی در حالی به گمانه‌زنی درباره نحوه تسویه تنخواه بانک مرکزی توسط دولت سیزدهم به شیوه استفاده از ارزهای مسدودی و فروش اوراق پرداخته و از آن انتقاد کرده که وی در دولت قبل و در سال ۹۹ به همانگونه، تنخواه را تسویه کرده بود!

اما برخلاف توهمات همتی، دولت سیزدهم برای اولین بار ۵۴ هزار میلیارد تومان (۵۴ همت) تنخواه بانک مرکزی را چند روز پیش نقدا تسویه کرده است. 

در حالی که دولت سیزدهم در پایان سال گذشته به طور کاملا نقدی استقراض دولت روحانی از بانک مرکزی را تسویه کرد و موجبات کاهش پایه پولی را فراهم کرد، اما همتی گویا فراموش کرده که در پایان سال ۱۳۹۹ که خودش رئیس‌کل بانک مرکزی بود، تسویه تنخواه دولت به صورت نقدی صورت نگرفت و پایه پولی را کاهش نداد.

در هر صورت، همتی به جای اینکه پاسخگوی عملکرد فاجعه‌بار خود در دوره حدودا سه‌ساله در بانک مرکزی باشد که سبب افزایش چند برابری نرخ تورم، نقدینگی، پایه پولی و نرخ ارز شد، اقدامات مثبت دولت سیزدهم را زیر سوال می‌برد.