به گزارش «نود اقتصادی»، در جلسه امروز هیات وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، قیمت خرید تضمینی گندم برای سال ۱۴۰۱ مبلغ ۱۱۵ هزار ریال تعیین شد که از این میزان، مبلغ ۱۰۵ هزار ریال به عنوان اصل قیمت تعیین شده و ۱۰ هزار ریال به عنوان هدیه تحویل در نظر گرفته شده است.

گفتنی است قیمت خرید تضمینی اعلام شده به استان‌ها در سال گذشته هرکیلوگرم ۷۵۰۰ تومان بوده است.