به گزارش «نود اقتصادی»، قانون بودجه سال گذشته صاحبان واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای با ارزش بیش از ۱۰ میلیارد تومان را مشمول پرداخت مالیات کرده که براساس آخرین بررسی‌ها از ۱۳ هزار واحد مسکونی لوکس شناسایی‌شده، کمتر از ۱۰۰ نفر از صاحبان این خانه‌ها تقریبا ۲۰۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کرده‌اند.