به گزارش «نود اقتصادی»، محمدباقر مجتبایی، دبیرکل اتاق اصناف ایران اظهار داشت: هزینه‌های نانوایان طی یک سال گذشته افزایش یافته است و تنها قیمت آرد ثابت مانده است. این در حالی است که نرخ آرد تنها ۲۵ درصد هزینه نانوایان را شامل می‌شود. 

 

وی بیان کرد: به عنوان مثال اجاره مغازه ها بیش از ۴۰ درصد، دستمزد کارگر طبق قانون کار ۳۹ درصد و هزینه انرژی که مربوط به خود دولت است افزایش یافته‌اند.

 مجتبایی افزود: لذا در نشستی با حضور اعضای کارگروه نانوایان اتاق اصناف ایران ریز هزینه های نانوایان را در جدولی تدوین و احصا کردیم و بر این اساس مشخص شد حتی با وجود نادیده گرفتن برخی از موارد، باز هم ۷۰- ۸۰ درصد هزینه های نانوایان در نرخ مصوب نان دیده نشده است و از این رو نانوایان ضررده شده‌اند.