به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه اجاره‌بهای مسکن در نیمه اول سال ۱۴۰۰ به رقم ۶۳/۷ درصد رسیده که بالاترین و شدیدترین جهش نرخ  تورم اجاره‌بهای مسکن از سال ۱۳۶۲ تاکنون است.

این آمار نشان می‌دهد از سال ۱۳۶۲ تا پایان ۱۳۹۵ بالاترین نرخ تورم مربوط به سال ۱۳۷۵ و دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی با ۳۶/۴ درصد و سال ۱۳۷۶ با تورم ۲۸/۹ درصد بوده است.

در دولت احمدی‌نژاد نیز رکورد رشد سالانه اجاره‌بهای مسکن مربوط به سال ۱۳۸۷ با ۲۸/۹ درصد بوده است.

اما در دولت روحانی نرخ تورم اجاره‌بها با ۲۰/۷ درصد در سال ۱۳۹۲ شروع شده و طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ بین ۸ تا ۱۵ درصد در نوسان بوده با این‌حال، در سال ۱۳۹۸ تورم اجاره‌بهای مسکن به ۲۷/۵ درصد؛ در سال ۱۳۹۹ به ۴۲/۷ درصد و در نیمه اول سال ۱۴۰۰ به ۶۳/۷ درصد رسیده است.

قابل ذکر است نرخ تورم ۶۳/۷ درصدی اجاره‌بهای مسکن طی سال جاری درحالی است که میانگین تاریخی آن طی سال‌های ۱۳۶۲ تا ۱۳۹۸ حدود ۱۷ درصد بوده است.

خبرنگار: بهزاد آقالو