صدیف بدری، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با «نود اقتصادی» اظهار داشت: نمایندگان مجلس وقتی هنوز عمر دولت به شش ماه هم نرسیده چرا باید این قدر زود به فکر استیضاح باشند. امروز استیضاح وزیر تعاون و وزیر صمت مطرح شده که به نظرم به مصلحت نیست. 

وی بیان کرد: تا وقتی امکان سوال و جلسه و تذکر وجود دارد چرا باید به سراغ استیضاح برویم. انتقادات و پیشنهادات زیادی می‌توان در خصوص عملکرد وزرا به خصوص آقای عبدالملکی مطرح کرد و نمایندگان می بایست سر فرصت آنها را مطرح کنند. 

بدری افزود: وزارت کار وارث مشکلات عظیم دولت گذشته در حوزه اشتغال، صندوق‌های بازنشستگی، تامین اجتماعی و... است. چرا باید انتظار داشته باشیم که آقای عبدالملکی به سرعت این موارد را حل کند. 

وی اظهار داشت: سوال و تذکر حق نمایندگان است ولی در خصوص استیضاح به نظرم باید کمی تدبیر اندیشیده شود و با تامل به این سمت حرکت کنیم. آقای عبدالملکی برنامه‌های خوبی داشتند که برای اجرایی شدن آن‌ها نیاز به زمان است، بسیاری از کارها نیز انجام شده و اطلاع رسانی نشده است، لذا استیضاح الان به صلاح نیست.