به گزارش «نود اقتصادی» براساس داده‌های گمرک ایران، ارزش صادرات ۳۶۲ قلم از اقلام صادراتی ایران در سال ۱۳۹۹ کمتر از ۱۰۰۰ دلار بوده است. 

قابل ذکر است این اقلام عمدتا شامل صنایع دستی و اقلام کشاورزی و صنایع دامی بوده است.