به گزارش «نود اقتصادی» براساس صورت مالی منتهی به ۶ماهه نخست سال جاری، مانده تسهیلات اعطایی گروه پارسیان به پرسنل خود تا پایان نیمه اول امسال حدود ۷۳ میلیارد و ۶۳۴ میلیون تومان بوده است.