مهیار فرنیا، رئیس انجمن صنفی مهندسان مشاور و طراح ناظر ساختمان استان تهران در گفتگو با «نود اقتصادی» اظهار داشت: بروز مشکلات جدی در روند ثبت نام نهضت ملی مسکن  و درهم ریختگی در این زمینه، نتیجه عملکرد ضعیف محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه وشهرسازی است.

وی بیان کرد: محمودزاده در دولت قبل هم معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی بود و اگر قرار بود تحولی در صنعت ساختمان کشور ایجاد شود در دولت قبل هم ایجاد شده بود، بنابراین انتظار می‌رفت که با تغییر دولت و وزیر، در این معاونت هم تغییراتی بنیادی ایجاد میشد.

فرنیا افزود: محمودزاده همان سیاست‌های دولت روحانی در معاونت مسکن وساختمان را در شرایط فعلی اجرایی می‌کند و هیچ تحول جدیدی در این معاونت به چشم نمی‌خورد. 

رئیس انجمن صنفی مهندسان مشاور و طراح ناظر ساختمان استان تهران گفت: بخشی از افزایش قیمت و رکود در بخش مسکن ناشی از سیاست‌های ضعیف معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بوده و شیوه سیاستگذاری این معاونت در وزارت راه و شهرسازی باعث شده تا بخش خصوصی از ساخت و ساز فرار کند.