به گزارش «نود اقتصادی» درحالی‌که به گواهی آمارهای هزینه-درآمد مرکز آمار ایران، ۷ دهک از روستاییان دیگر توان خرید تراکتور حتی با اقساط بلندمدت را نیز ندارند، اما شرکت تراکتورسازی طی ۱۵ ماه اخیر قیمت محصولاتش را به طور میانگین ۱۲۲ درصد افزایش داده است. 

در آخرین افزایش قیمت‌ها که اخیرا اعمال شده، ارزانترین تراکتور کشاورزی درحالی ۲۴۳ میلیون تومان است که این مقدار در شهریور سال ۱۳۹۹ حدود ۱۰۵ میلیون تومان بوده است.

همچنین گرانترین تراکتور کشاورزی نیز درحالی در دیماه امسال به ۹۹۸ میلیون و ۵۰۳ هزار تومان رسیده که قیمت آن در شهریور سال گذشته حدود ۵۹۳ میلیون تومان بوده است. 

اما در بخش تراکتورهای باغی نیز گرانترین آن در شهریور سال گذشته حدود ۱۰۱ میلیون تومان بوده که به ۲۱۹ میلیون تومان رسیده و ارزانترین آن ۷۱ میلیون تومان بوده که حالا ۱۶۷ میلیون تومان است.

قابل ذکر است در مجموع طی ۱۵ ماه اخیر قیمت هر دستگاه تراکتور به طور میانگین با افزایش ۱۸۰ میلیون تومانی یا ۱۲۲ درصدی همراه بوده است.