به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای گمرک ایران، در ۹ماهه امسال نزدیک به ۸۱۴ هزار تن مکمل غذایی به ارزش نزدیک به ۲۴ میلیون دلار وارد کشور شده است.