به گزارش «نود اقتصادی» براساس صورت مالی هلدینگ گسترش انرژی پاسارگاد، این گروه در نیمه اول سال جاری ۷ میلیارد و ۵۹۰ میلیون تومان پاداش برای اعضای هیئت‌مدیره تعیین کرده که رشد ۱/۷ برابری نسبت به پاداش نیمه اول سال گذشته دارد.