به گزارش‌«نود اقتصادی»، بازار امروز شاهد کاهش عمده قیمت ها در مقایسه با روز گذشته است.

 

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۹۲ (یک هزار و هفتصد و نود و دو) دلار رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۲۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا

قیمت (دلار)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۷۹۲

-۴.۹۰

-۰.۲۸

09:00

۱,۷۹۷

۴.۲۰

۰.۲۳

۲ روز پیش

۱,۷۹۳

۱.۳۰

۰.۰۷

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۱.۳۴ درصدی، از ۱,۱۹۳,۶۰۰ (یک میلیون و یکصد و نود و سه هزار و ششصد ) تومان به ۱,۱۷۷,۹۰۰ (یک میلیون و یکصد و هفتاد و هفت هزار و نهصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۱۷۷,۹۰۰

-۱۵,۷۰۰

-۱.۳۴

11:28

۱,۱۹۳,۶۰۰

-۴۵,۹۰۰

-۳.۸۵

روز قبل

۱,۲۳۹,۵۰۰

-۲۶,۱۰۰

-۲.۱۱

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۱.۲۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۱۰۶,۰۰۰ (پنج میلیون و یکصد و شش هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۷,۵۰۰ (بیست و هفت هزار و پانصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۸۳ درصدی داشته است.

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل امروز با افزایش ۰.۷۱ درصدی، از ۲۵,۸۸۴ (بیست و پنج هزار و هشتصد و هشتاد و چهار ) تومان به ۲۶,۰۷۱ (بیست و شش هزار و هفتاد و یک ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۶,۰۷۱

۱۸۷

۰.۷۱

11:28

۲۵,۸۸۴

۵۶

۰.۲۱

روز قبل

۲۵,۸۲۸

۲۱

۰.۰۸

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد امروز با کاهش ۰.۸۴ درصدی، از ۳۱,۴۸۷ (سی و یک هزار و چهارصد و هشتاد و هفت ) تومان به ۳۱,۲۲۶ (سی و یک هزار و دویست و بیست و شش ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۱,۲۲۶

-۲۶۱

-۰.۸۴

11:20

۳۱,۴۸۷

-۸۴۰

-۲.۶۷

روز قبل

۳۲,۳۲۷

-۰.۰۱

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۳۱۳ تومان کاهش، ۳۷,۳۹۱ (سی و هفت هزار و سیصد و نود و یک ) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

در بازار امروز درهم امارات (حواله) نسبت به روز قبل ، با ۶۰ تومان کاهش، ۷,۵۵۰ (هفت هزار و پانصد و پنجاه ) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۲۱,۷۴۷ (بیست و یک هزار و هفتصد و چهل و هفت ) تومان قیمت خورد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 12,340,000 (دوازده میلیون و سیصد و چهل هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۶۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱۲,۳۴۰,۰۰۰

-۸۰,۰۰۰

-۰.۶۵

11:27

۱۲,۴۲۰,۰۰۰

-۴۲۴,۰۰۰

-۳.۴۲

روز قبل

۱۲,۸۴۴,۰۰۰

-۲۶,۰۰۰.۰۰

-۰.۲۱

۲ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۶,۴۸۰,۰۰۰ (شش میلیون و چهارصد و هشتاد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۶,۴۸۰,۰۰۰

-۲۰,۰۰۰

-۰.۳۱

11:29

۶,۵۰۰,۰۰۰

-۱۳۰,۰۰۰

روز قبل

۶,۶۳۰,۰۰۰

-۳۰,۰۰۰

-۰.۴۶

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۳۹ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۵۸۶,۰۰۰ (سه میلیون و پانصد و هشتاد و شش هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۲۳۵,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و سی و پنج هزار) تومان قیمت خورد.

منبع: دنیای اقتصادی