شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید، نهاد بالادست شرکت عمران شهر جدید پردیس، معرفی مدیرعامل جدید برای این شرکت را با گذشت ۵۰ روز از جدایی"مهدی هدایت" مدیرعامل قبلی ، به کلی از یاد برد.

به گزارش «نود اقتصادی»، مهدی هدایت اواسط آبان ماه سالجاری و با حکم شهردار تهران از شهر جدید پردیس به شهرداری منطقه ۱۹ تهران پل زد. از آن زمان تا اکنون، این شرکت بدون صاحب رها شده و امورات ستادی آن تا حدودی از سوی سایر اعضای هیات مدیره اداره می‌شود.

تعلل در معرفی مدیرعامل جدید شرکت عمران شهر جدید پردیس، موجی از نگرانی را در بین دارندگان واحدهای مسکن مهر نیمه کاره ایجاد کرده به نحوی که مالکان مسکن مهر پردیس، نگران آینده نزدیک به ۷ هزار واحد مسکن مهر باقیمانده نیمه کاره هستند که در حال حاضر دچار کندی در ساخت و ساز شده است.

براستی چرا وزارت راه و شهرسازی در این ۵۰ روز پیگیر معرفی مدیرعامل شهر جدید پردیس نبوده است؟