به گزارش «نود اقتصادی»، سازمان ثبت احوال از روز یکشنبه درگاه ملی صدور مجوزها را مسدود کرده است.

از چند ماه قبل براساس طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، واحدهای صنفی می‌توانستند از درگاه ملی صدور مجوزها درخواست خود را ارائه دهند.

طبق آمارها هم روزانه درخواست ۱۶۰۰ مجوز صنفی از این درگاه برای صدور ارجاع داده می‌شد. ولی در ۷۲ ساعت گذشته متقاضیان دریافت مجوزهای کسب و کار صنفی به دلیل مسدود شدن درگاه ملی مجوزها با مشکل رو به رو شده‌اند.

قطع سرویس ثبت احوال برای متقاضیان درخواست مجوزهای کسب و کار طی روزهای اخیر، هزاران متقاضی کسب‌وکارهای صنفی را سرگردان کرده و متاسفانه مسئولان این سازمان هم پاسخگو نیستند.