به گزارش «نود اقتصادی»، دولت قصد دارد در لایحه بودجه سال آینده ۷۳ هزار ۸۰۰ میلیارد تومان یارانه به مردم پرداخت کند.

طبق جزئیات تبصره ۱۴ هدفمندی یارانه‌ها برای یارانه نقدی و غیرنقدی ۴۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان و همچنین اجرای طرح معیشت بنزینی نیز ۳۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

همچنین برای کاهش فقر مطلق خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی ۳۵ هزار ۶۶۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شد.