به گزارش «نود اقتصادی»، عمده قیمت ها امروز در بازار سیر صعودی را در پیش گرفتند.
 

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۸۲ (یک هزار و هفتصد و هشتاد و دو) دلار رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۰۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا

قیمت (دلار)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۷۸۲

-۰.۳۰

-۰.۰۲

09:00

۱,۷۸۳

-۰.۱۰

-۰.۰۱

۲ روز پیش

۱,۷۸۳

۱۹

۱.۰۶

۳ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۲۰۰۰ تومان افزایش، ۱,۳۰۶,۲۰۰ (یک میلیون و سیصد و شش هزار و دویست ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۳۰۶,۲۰۰

۲,۰۰۰

۰.۱۵

11:22

۱,۳۰۴,۲۰۰

۲,۱۰۰

۰.۱۶

روز قبل

۱,۳۰۲,۱۰۰

۴۳,۲۰۰

۳.۳۱

۲ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۳۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۶۶۵,۰۰۰ (پنج میلیون و ششصد و شصت و پنج هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۳۰,۳۰۰ (سی هزار و سیصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۷۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۰,۳۰۰

۲۴۰

۰.۷۹

11:18

۳۰,۰۶۰

-۱۰۰

-۰.۳۴

روز قبل

۳۰,۱۶۰

۸۶۰

۲.۸۵

۲ روز پیش

 

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

دلار در بازار متشکل امروز با افزایش ۰.۱۷ درصدی، از ۲۷,۵۲۰ (بیست و هفت هزار و پانصد و بیست ) تومان به ۲۷,۵۶۸ (بیست و هفت هزار و پانصد و شصت و هشت ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۷,۵۶۸

۴۸

۰.۱۷

11:20

۲۷,۵۲۰

-۱۷۹

-۰.۶۶

روز قبل

۲۷,۶۹۹

۶۴۱

۲.۳۱

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد، امروز به ۳۴,۳۰۲ (سی و چهار هزار و سیصد و دو ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۷۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۴,۳۰۲

۲۷۲

۰.۷۹

11:20

۳۴,۰۳۰

-۱۱۴

-۰.۳۴

روز قبل

۳۴,۱۴۴

۹۰۱

۲.۶۳

۲ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۳۱۷ تومان افزایش، ۴۰,۰۷۱ (چهل هزار و هفتاد و یک ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۴۰,۰۷۱

۳۱۷

۰.۷۹

11:20

۳۹,۷۵۴

-۱۳۲

-۰.۳۴

روز قبل

۳۹,۸۸۶

۸۱۲

۲.۰۳

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۵۹ درصدی نسبت به روز قبل ، ۸,۳۸۰ (هشت هزار و سیصد و هشتاد ) تومان معامله شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۲۳,۵۹۱ (بیست و سه هزار و پانصد و نود و یک ) تومان قیمت خورد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 13,120,000 (سیزده میلیون و یکصد و بیست هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.57 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱۳,۱۲۰,۰۰۰

۷۵,۰۰۰

۰.۵۷

11:21

۱۳,۰۴۵,۰۰۰

۲۰,۰۰۰

۰.۱۵

روز قبل

۱۳,۰۲۵,۰۰۰

۳۹۹,۰۰۰

۳.۰۶

۲ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۶,۸۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۶,۸۰۰,۰۰۰

-۱۰,۰۰۰

-۰.۱۵

11:23

۶,۸۱۰,۰۰۰

۱۰,۰۰۰

۰.۱۴

روز قبل

۶,۸۰۰,۰۰۰

۱۷۵,۰۰۰

۲.۵۷

۲ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

در بازار امروز ربع سکه نسبت به روز قبل ، با ۵۰۰۰ تومان کاهش، ۳,۹۰۰,۰۰۰ (سه میلیون و نهصد هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۳۵۰,۰۰۰ (دو میلیون و سیصد و پنجاه هزار) تومان قیمت خورد.

منبع: دنیای اقتصاد