به گزارش «نود اقتصادی»، بازار امروز شاهد افزایش محسوس قیمت ها نسبت به دو روز گذشته است.

 

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۸۳ (یک هزار و هفتصد و هشتاد و سه) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا

قیمت (دلار)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۷۸۳

-۰.۱۰

-۰.۰۱

06:00

۱,۷۸۳

۱۹

۱.۰۶

روز قبل

۱,۷۶۴

-۲۰.۸۰

-۱.۱۸

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۲.۸۳ درصدی، از ۱,۲۵۸,۹۰۰ (یک میلیون و دویست و پنجاه و هشت هزار و نهصد) تومان به ۱,۲۹۵,۶۰۰ (یک میلیون و دویست و نود و پنج هزار و ششصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۲۹۵,۶۰۰

۳۶,۷۰۰

۲.۸۳

11:31

۱,۲۵۸,۹۰۰

-۳,۰۰۰

-۰.۲۴

۲ روز پیش

۱,۲۶۱,۹۰۰

۱۰,۸۰۰

۰.۸۵

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۲.۹۳ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۵,۶۱۸,۰۰۰ (پنج میلیون و ششصد و هجده هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۹,۹۵۰ (بیست و نه هزار و نهصد و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۲.۱۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۹,۹۵۰

۶۵۰

۲.۱۷

11:20

۲۹,۳۰۰

۶۰

۰.۲

۲ روز پیش

۲۹,۲۴۰

۳۱۰

۱.۰۶

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

در بازار امروز دلار در بازار متشکل نسبت به ۲ روز پیش، با ۶۴۴ تومان افزایش، ۲۷,۷۰۲ (بیست و هفت هزار و هفتصد و دو ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۷,۷۰۲

۶۴۴

۲.۳۲

11:30

۲۷,۰۵۸

۶۹۸

۲.۵۷

۲ روز پیش

۲۶,۳۶۰

۱۴۲

۰.۵۳

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۳.۰۴ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۸,۲۲۰ (هشت هزار و دویست و بیست ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 12,995,000 (دوازده میلیون و نهصد و نود و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به 2 روز پیش، افزایش 2.83 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱۲,۹۹۵,۰۰۰

۳۶۹,۰۰۰

۲.۸۳

11:29

۱۲,۶۲۶,۰۰۰

-۴,۰۰۰

-۰.۰۴

۲ روز پیش

۱۲,۶۳۰,۰۰۰

۷۵,۰۰۰

۰.۵۹

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۶,۷۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۱.۱۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۶,۷۰۰,۰۰۰

۷۵,۰۰۰

۱.۱۱

11:31

۶,۶۲۵,۰۰۰

۴۲,۰۰۰

۰.۶۳

۲ روز پیش

۶,۵۸۳,۰۰۰

۳۳,۰۰۰

۰.۵

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

در بازار امروز ربع سکه نسبت به ۲ روز پیش، با ۵۵۰۰۰ تومان افزایش، ۳,۸۸۰,۰۰۰ (سه میلیون و هشتصد و هشتاد هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۳۴۲,۰۰۰ (دو میلیون و سیصد و چهل و دو هزار) تومان قیمت خورد.

منبع: دنیای اقتصاد