با گذشت ۲۰ روز از خداحافظی مهدی هدایت از سمت مدیریت عاملی شرکت عمران شهر جدید پردیس و انتصاب او به سمت شهردار منطقه ۱۹ تهران، همچنان صندلی مدیریت عاملی این شرکت بزرگ عمرانی خالی و بدون صاحب، رها شده است.

پیمان پیرفرشی،‌ عضوهیات مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس، پیشتر به «نود اقتصادی» گفته بود که هنوز فرد جدیدی برای مدیریت عاملی این شرکت معرفی نشده است.

به گزارش «نود اقتصادی»، عدم معرفی و تاخیر بیش از حد در تعیین مدیرعامل جدید برای این شرکت بزرگ عمرانی، موجی از نگرانی برای مالکان واحدهای نیمه کاره مسکن مهر به وجود آورده آنچنان که  مردم و مالکان مسکن مهر پردیس، نگران آینده نزدیک به ۷ هزار واحد مسکن مهر باقیمانده نیمه کاره هستند که در حال حاضر دچار کندی در ساخت و ساز شده است.