احمد معروفخانی، عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی در گفتگو با «نود اقتصادی» اظهار داشت: وزیر نفت سابق، هیچ اعتقادی به توسعه صنایع پایین دستی پالایشی و پتروشیمی و حمایت از صنایع داخلی نداشت چون زنگنه بیش از حد متمایل به کشورهای غربی و غرب بود.

وی بیان کرد: زنگنه در جلسات خصوصی به من می‌گفت که برای  افزایش ذخیره ارزی، چاره‌ای جز خام فروشی نفت وجود ندارد که این یک توجیه غلط برای افزایش خام فروشی در کشور بود.

معروفخانی گفت: زنگنه در مقابل ساخت پالایشگاه‌ها مقاومت می‌کرد و حتی در دوران وزارت، او  با تمام صنایع داخلی و پایین دستی پالایشی داخلی قهر بود. در زمان وزارت زنگنه بر نفت، وزارت نفت حاضر نبود مسئولیت تولیدکنندگان داخلی را قبول کند و روی نخواستن تولیدکنندگان بخش خصوصی دعوا بود!

عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی افزود: هیچ کسی حاضر نبود از ترس زنگنه، مسئولیت تولیدکنندگان داخلی صنعت نفت را قبول کند، به همین دلیل زنگنه به تولیدکنندگان داخلی جفا کرد و در مقابل توسعه صنایع پایین دستی مقاومت کرد که بر همین اساس، تولیدکنندگان صنایع پایین دستی از طرز فکر زنگنه، لطمه جبران ناپذیری خوردند.

وی گفت: در این سال‌ها که زنگنه بر وزارت نفت مدیریت کرد نه تنها بخش خصوصی بلکه کشور هم ضربه خورد و فرصت‌ها یکی پس از دیگری از تولیدکنندگان داخلی گرفته شد. در حالیکه در مواقع تحریم، بخش خصوصی تکیه‌گاه کشور بود اما در آن ایام از صنایع خصوصی هیچ حمایتی نشد تا کمک دست اقتصاد کشور شوند.