به گزارش «نود اقتصادی»، امروز در بازار قیمت طلا و دلار در حالی صعود کرد که سکه کاهش قیمت را پشت سر گذاشت.

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا افزایش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱,۲۵۶,۶۰۰ (یک میلیون و دویست و پنجاه و شش هزار و ششصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۲۵۶,۶۰۰

۳,۵۰۰

۰.۲۷

11:28

۱,۲۵۳,۱۰۰

۲,۷۰۰

۰.۲۱

روز قبل

۱,۲۵۰,۴۰۰

-۳,۰۰۰.۰۰

-۰.۲۴

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۱۶۰۰۰ تومان افزایش، ۵,۴۳۹,۰۰۰ (پنج میلیون و چهارصد و سی و نه هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۹,۱۳۰ (بیست و نه هزار و یکصد و سی ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۴۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۹,۱۳۰

۱۲۰

۰.۴۱

11:26

۲۹,۰۱۰

۷۰

۰.۲۴

روز قبل

۲۸,۹۴۰

-۹۰

-۰.۳۲

۳ روز پیش

 

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۱.۱۳ درصدی، از ۲۶,۴۸۱ (بیست و شش هزار و چهارصد و هشتاد و یک ) تومان به ۲۶,۱۸۶ (بیست و شش هزار و یکصد و هشتاد و شش ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۶,۱۸۶

-۲۹۵

-۱.۱۳

11:27

۲۶,۴۸۱

-۱,۲۴۲

-۴.۷

روز قبل

۲۷,۷۲۳

-۲۷

-۰.۱

۳ روز پیش

 

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد امروز با افزایش ۰.۲۴ درصدی، از ۳۲,۸۵۰ (سی و دو هزار و هشتصد و پنجاه ) تومان به ۳۲,۹۳۰ (سی و دو هزار و نهصد و سی ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۲,۹۳۰

۸۰

۰.۲۴

11:20

۳۲,۸۵۰

۳۸۶

۱.۱۷

روز قبل

۳۲,۴۶۴

-۸۷

-۰.۲۷

۳ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۹۳ تومان افزایش، ۳۸,۸۱۵ (سی و هشت هزار و هشتصد و پانزده ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۸,۸۱۵

۹۳

۰.۲۳

11:20

۳۸,۷۲۲

۱۸۰

۰.۴۶

روز قبل

۳۸,۵۴۲

-۲۳۳

-۰.۶۱

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۴.۳۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۷,۶۱۶ (هفت هزار و ششصد و شانزده ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۲۲,۷۴۰ (بیست و دو هزار و هفتصد و چهل ) تومان قیمت خورد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 12,575,000 (دوازده میلیون و پانصد و هفتاد و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱۲,۵۷۵,۰۰۰

-۱۰,۰۰۰

-۰.۰۸

11:26

۱۲,۵۸۵,۰۰۰

-۱۵,۰۰۰

-۰.۱۲

روز قبل

۱۲,۶۰۰,۰۰۰

-۸۰,۰۰۰

-۰.۶۴

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۶,۴۸۵,۰۰۰ (شش میلیون و چهارصد و هشتاد و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۶,۴۸۵,۰۰۰

-۱۵,۰۰۰

-۰.۲۴

11:29

۶,۵۰۰,۰۰۰

۴۰,۰۰۰

۰.۶۱

روز قبل

۶,۴۶۰,۰۰۰

۱۰,۰۰۰

۰.۱۵

۳ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۱۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۷۹۳,۰۰۰ (سه میلیون و هفتصد و نود و سه هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۳۱۹,۰۰۰ (دو میلیون و سیصد و نوزده هزار) تومان قیمت خورد.

منبع: دنیای اقتصاد