علی بهره‌مند، رئیس اتحادیه قنادان و شیرینی فروشان تهران در گفتگو با «نود اقتصادی» اظهار داشت: از ابتدای شیوع بیماری کرونا تا امروز ۲٠٠ واحد قنادی در تهران از بین ۳٠٠٠ واحد فعال به کلی تعطیل شدند و کارایی خود را از دست دادند.

وی بیان کرد: سازمان امور مالیاتی و بیمه به هیچ وجه به قنادان و سایر اصناف تخفیفی ندادند و با این وضعیت اقتصادی مطالبات خود را از ما خواستند. 

بهره‌مند افزود: قبل از عید تقاضای مردم برای خرید شیرینی به پایین‌تر حد خود در تاریخ قنادان کشور رسید و ۵۵ درصد نسبت به قبل از کرونا کاهش پیدا کرد. 

رئیس اتحادیه قنادان و شیرینی فروشان تهران گفت: دولت آقای روحانی تا روز آخر هم به هیچ وجه به وعده‌های حمایتی خودش از کارگران اصناف خصوصا قنادان عمل نکرد.