دکتر حمید دیهیم، رئیس انجمن اقتصاددانان ایران در گفتگو با «نود اقتصادی» اظهار داشت: وظیفه بانک مرکزی حراست از ذخایر ارزی کشور است. به خصوص در این شرایط تحریمی که ما محدودیت داریم و نباید به راحتی منابع ارزی کشور را تلف کنیم.

وی بیان کرد: سوال من این است که چرا بانک مرکزی به ازای هر کارت ملی ۲۲۰۰ دلار سهمیه ارزی با قیمت صرافی می‌دهد؟ یعنی بانک مرکزی نمی‌داند که عده‌ای ارز می‌گیرند و در بازار آزاد می فروشند؟

دیهیم گفت: یا باید سود آوری خرید دلار با نرخ صرافی را از بین برد و یا ساز و کار عرضه ارز را تغییر داد. مثلا بهتر است برای مسافران خارجی دلار را به همراه بلیط هواپیما بدهند.