به گزارش «نود اقتصادی»، بانک مرکزی از سال ۱۳۹۷ و در دوره ریاست عبدالناصر همتی بابت خوش‌خدمتی به دولت روحانی، اقدام به سانسور آمارهایی کرد که انتشار آنها سبب آبروریزی دولت روحانی بود؛ آمارهایی همچون نرخ تورم، بودجه خانوار، ضریب جینی و عملکرد بودجه‌ای دولت.

اکنون با تغییر دولت و انتصاب علی صالح‌آبادی به ریاست بانک مرکزی، انتظار می‌رود حبس آمارهای مهم بانک مرکزی متوقف شده و این آمارها دقیقا از زمانی که در دولت روحانی توسط همتی سانسور شد، منتشر شود و انتشار منظم آنها در آینده نیز ادامه پیدا کند.