به گزارش «نود اقتصادی»، علی خضریان، نماینده مجلس اظهار داشت: جمهوری اسلامی⁩، بزرگترین تجلی سیستماتیک دین در عرصه سیاسی اجتماعی است که به ید توانا و الهی ⁧‫امام خمینی‬⁩(ره) و حضور مجاهدانه ⁧‫مردم‬⁩ در میدان عمل، تحقق عینی یافت و آنچه این هدیه الهی را بیش از پیش تقویت می‌کند، حضور مردم در صحنه‌ی تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی است.

‏وی بیان کرد: سابقه نقش مردم در ⁧‫انتخابات‬⁩ بهترین نمود این حضور حماسی و تصمیم‌ساز است؛ اما توقف در ایفای نقش الهی در این قالب، به نوعی محصور کردن صاحبان اصلی انقلاب در تعیین سرنوشت خود است.
لذا وظیفه حاکمیت ایجاد زمینه و بسترهای جدید جهت تحقق حداکثری و روزآمد ⁧‫برای مردم‬⁩ در تصمیم‌سازی است.

‏این نماینده مجلس افزود: واقعیت این است که ساز و کارهای کنونی و روندهای فعلی، جوابگوی این مسأله نبوده و بازتعریف و بازطراحی آن با توجه به ابزارهای ارتباطی نوین که زیرساخت ⁧‫ارتباطات اجتماعی‬⁩ جدید را ایجاد کرده‌اند می‌توانند گره‌گشای این موضوع باشند.

‏خضریان بیان کرد: بنابراین برآن شدیم با استعانت از خداوند متعال و در راستای بهبود کمی و کیفی نقش تصمیم‌سازی مردم در عرصه‌ی قانونگذاری و نظارت در ⁧‫مجلس‬⁩، با راه‌اندازی سامانه‌ای جهت ⁧‫تعامل با مردم‬⁩ عزیز ⁧‫ایران‬⁩ زمینه‌ساز یک ارتباط مستمر برای تاثیر مستقیم مردم خارج از محدوده انتخابات فراهم شود.

وی گفت: قطعا این کار شروعی کوچک در مسیری پیچیده برای بهبود وضعیت ⁧‫حکمرانی عادلانه‬⁩ در سطح نمایندگی مردم است که نیازمند توجه مردم و دلسوزان انقلاب -خصوصا نخبگان حوزوی و دانشگاهی- جهت همکاری و تعامل در قالب این سامانه می‌باشد تا بتوانیم «تعاونوا علی البر و التقوی» را به قدر وسع اجرایی کنیم.

برای انجام این مهم همه مردم عزیز ایران می‌توانند به سامانه
‏⁦‪khezrian.ir/taamol ‬
مراجعه فرمایند.